DCO 013 - 528 35 35
DCO
DCO

Q koorts

Prevalentie.

Q-koorts komt over de hele wereld voor. In Nederland zijn in de periode 1998-2004 jaarlijks tussen de 11 en de 41 humane gevallen gemeld van Q-koorts. Waarschijnlijk is het ware aantal gevallen hoger, enerzijds doordat een deel van de infecties symptoomloos verloopt en anderzijds doordat er door de vage klachten vaak niet aan Q-koorts gedacht wordt. In 2007 was er een uitbraak van Q-koorts in de provincie Brabant, waarbij ongeveer 140 mensen ziek geweest zijn. Het lijkt erop dat het uitzonderlijk droge en warme weer voor verspreiding door de lucht van de bacterie gezorgd heeft vanuit geitenbedrijven met abortusproblemen. In 2008 zijn, in meerdere regio's, al 208 gevallen van Q-koorts gemeld

Ziekteverwekker

De bacterie Coxiella burnetti veroorzaakt Q-koorts. Deze bacterie kan zeer goed buiten zijn gastheer overleven.

Besmettingsbron en wijze van overdracht

Coxiella burnetti kan bij vrijwel alle diersoorten voorkomen. De twee grootste kringlopen waarbinnen de bacterie circuleert, zijn enerzijds wilde knaagdieren en anderzijds huisdieren, zoals rund, schaap en geit. Tussen de landbouwhuisdieren is de belangrijkste besmettingroute het inademen van stofdeeltjes met daarin bacteriën. Het inademen van besmette stofdeeltjes is ook de voornaamste oorzaak van besmetting bij de mens, waarbij de besmetting afkomstig is van de landbouwhuisdieren.
De bacterie is erg ongevoelig voor milieu-invloeden en kan met het stof over grote afstanden getransporteerd worden. De bacterie komt in de omgeving terecht doordat geïnfecteerde dieren, die zelf geen ziekteverschijnselen hoeven te vertonen, bacteriën uitscheiden met de lichaamsvochten (traanvocht, urine, slijm, speeksel, melk, vruchtwater). Dieren kunnen vooral tijdens het kalven of lammeren grote hoeveelheden bacteriën uitscheiden.
Mensen kunnen besmet stof inademen dat afkomstig is van stallen, weilanden, ruwe wol, huiden, kleding etc.

Ziekteverschijnselen bij de mens

Meestal vertoont men na infectie geen symptomen of een voorbijgaand griepachtig beeld. Omdat een infectie met deze bacterie zich door het hele lichaam spreidt, zijn veel verschillende symptomen mogelijk. Gemiddeld beginnen de verschijnselen 2 tot 3 weken na besmetting, dit kan echter oplopen tot 6 weken. Duidelijke verschijnselen zijn een heftige hoofdpijn (in het acute begin) en een wisselend koortsverloop. Andere mogelijke symptomen zijn koude rillingen, spierpijn, zweten, verminderde eetlust, misselijkheid, braken, diarree en een relatief lage hartslag. Ook kan een droge hoest en pijn op de borst voorkomen in geval van een longontsteking. Redelijk vaak komt er bij Q-koorts een leverontsteking voor zonder symptomen. Bij een chronische infectie kunnen deze symptomen tot tien jaar na de eerste oorzakelijke infectie optreden.

Ziekteverschijnselen bij dieren

Van rundvee is bekend dat bij 30 - 40 % van de Nederlandse melkveebedrijven de dieren contact hebben gehad met de bacterie. Dat wil nog niet zeggen dat ze de bacterie ook uitscheiden. De bacterie komt ook al jaren bij geiten en schapen voor, maar daar zijn nog geen percentages van bekend. Meestal verloopt de infectie bij dieren symptoomloos. Soms wordt (een uitbraak van) abortus gezien. In geval van abortus maar ook bij symptoomloze dragers scheiden de dieren grote hoeveelheden bacteriën uit tijdens het lammeren of kalven van de dieren.

Therapie.

Er bestaat nog geen therapie, waarvan bewezen is dat deze werkzaam is. Een behandeling met een antibioticum (oxytetracycline) zou mogelijk kunnen werken, maar dit is nog onvoldoende onderbouwd om als advies te kunnen geven. Wel bestaat er een vaccin maar dit is niet in nederland geregistreert.

Meldingsplicht !

Vanaf 12 juni 2008 is Q-koorts meldingsplichtig voor melkschapen- en melkgeitenhouders

met meer dan 100 volwassen geiten of schapen waar zich in een periode van 30 dagen bij meer dan 5% van de drachtige geiten of schapen een geval van abortus voordoet. Voor geiten-en schapenbedrijven met minder dan 100 volwassen geiten of schapen geldt de meldplicht indien zich in een periode van 30 dagen drie of meer gevallen van abortus voordoen. Melden kan op het telefoonnummer van de VWA 045 5354232. Of via onze praktijk 013- 5283535.

Nieuws

Praktijk Udenhout gesloten in herfstvakantie

In verband met de herfstvakantie en de deelname van Bettina Donders aan de Antwerpen Banjul Challenge zal de praktijk in Udenhout gesloten zijn van 15 t/m 19 oktober.
U bent natuurlijk van harte welkom op één van onze andere vestigingen.

September gebitsmaand

Een regelmatige controle van het gebit van uw hond of kat is erg belangrijk.

Honden en katten zijn erg goed is het verbergen van gebitsproblemen.
Daarom kunt u deze maand terecht voor een gratis gebitscontrole van uw hond of kat op één van onze praktijken.

Als het nodig is om een gebitsreiniging uit te laten voeren, krijgt u 10% korting op deze behandeling.

Stroomstoring

UPDATE: probleem is opgelost, we zijn weer normaal te bereiken.

 Vanwege een stroomstoring zijn we niet bereikbaar via de vaste lijn.

Dierenkliniek Udenhout gesloten week 32

Vanwege vakantie is onze vestiging in Udenhout gesloten van 6 tot en met 10 augustus.

Facebook