DCO 013 - 528 35 35
DCO
DCO

Atypische myopathie

Atypische myopathie bij het (jonge) paard
Zoals de naam van de ziekte al een beetje aangeeft, gaat het om een aandoening waarvan nog te weinig bekend is. Reeds in 1939 werd in Engeland melding gemaakt van de ziekte bij paarden met weidegang. In de herfst van 1995 stierven meer dan 100 paarden met vergelijkbare symptomen in Noord-Duitsland en in België werden in 2000 en 2002 veel gevallen waargenomen. Sinds 21 oktober jongstleden zijn maar liefst 45 nieuwe gevallen gemeld van deze ziekte, waarvan onder meer 22 in België, 9 in Frankrijk, 6 in Duitsland en tenminste 7 in Nederland.

Aandoening
In de schaarse vermeldingen valt wel op dat het gaat om meestal jonge paarden die dag en nacht in de weide worden gehouden. De ziekte heeft een kort verloop van spierpijn en/of enigszins op buikpijn (koliek) gelijkende klachten. Een groot deel van de gerapporteerde patiënten overlijdt aan de ziekte. Sectie op de overleden paarden toont aan dat er sprake is van algemene spieraantasting, maar de oorzaak blijft onbekend.

Vervoersadvies
Het verwijzen van verdachte gevallen naar de Universiteitskliniek voor Paarden (UKP) van het Departement Gezondheidszorg Paard is helaas niet zinvol en zelfs sterk af te raden omdat door het transport de spierbeschadiging alleen maar verergert en daarmee het gevaar voor de patiënt toeneemt. In zijn algemeenheid geldt voor ernstige spieraandoeningen dat die bij voorkeur ter plekke moeten worden behandeld of op zijn hoogst bij de dichtstbijzijnde stal. Dierenartsen kunnen, zoals gebruikelijk, wel contact opnemen met een dierenarts van de UKP van de faculteit om gevallen te melden of om te overleggen over de behandeling.

Onderzoek
Het Departement Gezondheidszorg Paard van de Faculteit der Diergeneeskunde in Utrecht houdt zich momenteel intensief bezig met onderzoek naar (ondermeer) spierstofwisseling. Binnen Europa wordt het epidemiologisch onderzoek gecoördineerd door mw. dr. D.M. Votion van de Universiteit in Luik te België (zie ook www.myopathieatypique.be). Als risicofactoren noemt zij jonge leeftijd, slechte lichaamsconditie en vochtige weiden. Als preventieve maatregelen noemt zij onder meer in goede lichaamsconditie houden, regelmatig ontwormen en vaccineren, opstallen in herfst en winter bij vochtig weer en het jaar rond bijvoeren.

Sectie

Omdat er slechts zelden sectie wordt verricht op een elders in het land overleden paard, kan het zijn dat informatie over deze ziekte daardoor verborgen blijft. Pathologisch-anatomisch onderzoek kan worden verricht bij de afdeling Pathologie van de Faculteit der Diergeneeskunde of bij de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer. In verdachte gevallen, of in het geval dat een paard zonder duidelijke oorzaak acuut is overleden, is het raadzaam om pathologisch-anatomisch onderzoek te laten verrichten. Op die manier kan worden vastgesteld of er sprake is van de ziekte atypische myopathie of dat er een andere doodsoorzaak is. Aan deze sectie zijn uiteraard wel kosten verbonden.

 

Tekst: UKP Faculteit Diergeneeskunde Utrecht

Nieuws

Problemen e-mail.

In verband met serverproblemen zijn we momenteel niet bereikbaar via e-mail. Vragen of bestellingen dus graag telefonisch doorgeven via 013-5283535.

November seniorenmaand

 De hele maand november geven we extra aandacht aan de oudere honden en katten.

Slechter eten, vermageren of juist aankomen in gewicht, meer drinken, strammer lopen, regelmatig braken; een hoop problemen die vaak aan ouderdom worden toegeschreven. Vaak is er echter een onderliggende aandoening die deze klachten veroorzaakt.
Hierbij kunnen we denken aan artrose, een verminderde nierfunctie, diabetes, te snel werkende schildklier enz.

Om deze aandoeningen in een vroeg stadium op te sporen kunt u deze maand voor een speciaal tarief terecht voor een seniorencheck:
- Klinisch onderzoek
- Urineonderzoek
- Volledig bloedonderzoek
U betaalt voor deze volledige check slechts €90,-.

4 oktober VacciCheck middag

Deze middag kunt u terecht voor een titerbepaling bij uw hond op onze praktijk in Oisterwijk. De kosten bedragen 37,50 per hond.

Wat is VacciCheck?

VacciCheck is een betrouwbare en eenvoudig uit te voeren serologische titerertest voor honden met een goed voorspellende waarde ten aanzien van bescherming voor Distemper, Hepatitits en Parvo. VacciCheck meet zowel maternale antilichamen als antilichamen die zijn aangemaakt na vorige vaccinatie, waardoor je weet of het dier al dan niet beschermd is.

Afhankelijk van de uitslag kan er op maat worden gevaccineerd.

Aanmelden of meer informatie? Neem contact op via 013-5283535 of via mdebeer@dierenartsenoisterwijk.nl.

Inzendformulieren Melkmonsters

De inzendformulieren voor melkmonsters zijn vanaf nu ook te downloaden op onze website.

Kijk hier voor meer informatie.

Facebook