DCO 013 - 528 35 35
DCO
DCO

Atypische myopathie

Atypische myopathie bij het (jonge) paard
Zoals de naam van de ziekte al een beetje aangeeft, gaat het om een aandoening waarvan nog te weinig bekend is. Reeds in 1939 werd in Engeland melding gemaakt van de ziekte bij paarden met weidegang. In de herfst van 1995 stierven meer dan 100 paarden met vergelijkbare symptomen in Noord-Duitsland en in België werden in 2000 en 2002 veel gevallen waargenomen. Sinds 21 oktober jongstleden zijn maar liefst 45 nieuwe gevallen gemeld van deze ziekte, waarvan onder meer 22 in België, 9 in Frankrijk, 6 in Duitsland en tenminste 7 in Nederland.

Aandoening
In de schaarse vermeldingen valt wel op dat het gaat om meestal jonge paarden die dag en nacht in de weide worden gehouden. De ziekte heeft een kort verloop van spierpijn en/of enigszins op buikpijn (koliek) gelijkende klachten. Een groot deel van de gerapporteerde patiënten overlijdt aan de ziekte. Sectie op de overleden paarden toont aan dat er sprake is van algemene spieraantasting, maar de oorzaak blijft onbekend.

Vervoersadvies
Het verwijzen van verdachte gevallen naar de Universiteitskliniek voor Paarden (UKP) van het Departement Gezondheidszorg Paard is helaas niet zinvol en zelfs sterk af te raden omdat door het transport de spierbeschadiging alleen maar verergert en daarmee het gevaar voor de patiënt toeneemt. In zijn algemeenheid geldt voor ernstige spieraandoeningen dat die bij voorkeur ter plekke moeten worden behandeld of op zijn hoogst bij de dichtstbijzijnde stal. Dierenartsen kunnen, zoals gebruikelijk, wel contact opnemen met een dierenarts van de UKP van de faculteit om gevallen te melden of om te overleggen over de behandeling.

Onderzoek
Het Departement Gezondheidszorg Paard van de Faculteit der Diergeneeskunde in Utrecht houdt zich momenteel intensief bezig met onderzoek naar (ondermeer) spierstofwisseling. Binnen Europa wordt het epidemiologisch onderzoek gecoördineerd door mw. dr. D.M. Votion van de Universiteit in Luik te België (zie ook www.myopathieatypique.be). Als risicofactoren noemt zij jonge leeftijd, slechte lichaamsconditie en vochtige weiden. Als preventieve maatregelen noemt zij onder meer in goede lichaamsconditie houden, regelmatig ontwormen en vaccineren, opstallen in herfst en winter bij vochtig weer en het jaar rond bijvoeren.

Sectie

Omdat er slechts zelden sectie wordt verricht op een elders in het land overleden paard, kan het zijn dat informatie over deze ziekte daardoor verborgen blijft. Pathologisch-anatomisch onderzoek kan worden verricht bij de afdeling Pathologie van de Faculteit der Diergeneeskunde of bij de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer. In verdachte gevallen, of in het geval dat een paard zonder duidelijke oorzaak acuut is overleden, is het raadzaam om pathologisch-anatomisch onderzoek te laten verrichten. Op die manier kan worden vastgesteld of er sprake is van de ziekte atypische myopathie of dat er een andere doodsoorzaak is. Aan deze sectie zijn uiteraard wel kosten verbonden.

 

Tekst: UKP Faculteit Diergeneeskunde Utrecht

Nieuws

Praktijk Udenhout gesloten in herfstvakantie

In verband met de herfstvakantie en de deelname van Bettina Donders aan de Antwerpen Banjul Challenge zal de praktijk in Udenhout gesloten zijn van 15 t/m 19 oktober.
U bent natuurlijk van harte welkom op één van onze andere vestigingen.

September gebitsmaand

Een regelmatige controle van het gebit van uw hond of kat is erg belangrijk.

Honden en katten zijn erg goed is het verbergen van gebitsproblemen.
Daarom kunt u deze maand terecht voor een gratis gebitscontrole van uw hond of kat op één van onze praktijken.

Als het nodig is om een gebitsreiniging uit te laten voeren, krijgt u 10% korting op deze behandeling.

Stroomstoring

UPDATE: probleem is opgelost, we zijn weer normaal te bereiken.

 Vanwege een stroomstoring zijn we niet bereikbaar via de vaste lijn.

Dierenkliniek Udenhout gesloten week 32

Vanwege vakantie is onze vestiging in Udenhout gesloten van 6 tot en met 10 augustus.

Facebook