DCO 013 - 528 35 35
DCO
DCO

Atypische myopathie

Atypische myopathie bij het (jonge) paard
Zoals de naam van de ziekte al een beetje aangeeft, gaat het om een aandoening waarvan nog te weinig bekend is. Reeds in 1939 werd in Engeland melding gemaakt van de ziekte bij paarden met weidegang. In de herfst van 1995 stierven meer dan 100 paarden met vergelijkbare symptomen in Noord-Duitsland en in België werden in 2000 en 2002 veel gevallen waargenomen. Sinds 21 oktober jongstleden zijn maar liefst 45 nieuwe gevallen gemeld van deze ziekte, waarvan onder meer 22 in België, 9 in Frankrijk, 6 in Duitsland en tenminste 7 in Nederland.

Aandoening
In de schaarse vermeldingen valt wel op dat het gaat om meestal jonge paarden die dag en nacht in de weide worden gehouden. De ziekte heeft een kort verloop van spierpijn en/of enigszins op buikpijn (koliek) gelijkende klachten. Een groot deel van de gerapporteerde patiënten overlijdt aan de ziekte. Sectie op de overleden paarden toont aan dat er sprake is van algemene spieraantasting, maar de oorzaak blijft onbekend.

Vervoersadvies
Het verwijzen van verdachte gevallen naar de Universiteitskliniek voor Paarden (UKP) van het Departement Gezondheidszorg Paard is helaas niet zinvol en zelfs sterk af te raden omdat door het transport de spierbeschadiging alleen maar verergert en daarmee het gevaar voor de patiënt toeneemt. In zijn algemeenheid geldt voor ernstige spieraandoeningen dat die bij voorkeur ter plekke moeten worden behandeld of op zijn hoogst bij de dichtstbijzijnde stal. Dierenartsen kunnen, zoals gebruikelijk, wel contact opnemen met een dierenarts van de UKP van de faculteit om gevallen te melden of om te overleggen over de behandeling.

Onderzoek
Het Departement Gezondheidszorg Paard van de Faculteit der Diergeneeskunde in Utrecht houdt zich momenteel intensief bezig met onderzoek naar (ondermeer) spierstofwisseling. Binnen Europa wordt het epidemiologisch onderzoek gecoördineerd door mw. dr. D.M. Votion van de Universiteit in Luik te België (zie ook www.myopathieatypique.be). Als risicofactoren noemt zij jonge leeftijd, slechte lichaamsconditie en vochtige weiden. Als preventieve maatregelen noemt zij onder meer in goede lichaamsconditie houden, regelmatig ontwormen en vaccineren, opstallen in herfst en winter bij vochtig weer en het jaar rond bijvoeren.

Sectie

Omdat er slechts zelden sectie wordt verricht op een elders in het land overleden paard, kan het zijn dat informatie over deze ziekte daardoor verborgen blijft. Pathologisch-anatomisch onderzoek kan worden verricht bij de afdeling Pathologie van de Faculteit der Diergeneeskunde of bij de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer. In verdachte gevallen, of in het geval dat een paard zonder duidelijke oorzaak acuut is overleden, is het raadzaam om pathologisch-anatomisch onderzoek te laten verrichten. Op die manier kan worden vastgesteld of er sprake is van de ziekte atypische myopathie of dat er een andere doodsoorzaak is. Aan deze sectie zijn uiteraard wel kosten verbonden.

 

Tekst: UKP Faculteit Diergeneeskunde Utrecht

Nieuws

Januari, maand van de goede voornemens.

Deze hele maand gaan we u helpen om samen met uw huisdier goed aan het nieuwe jaar te beginnen!
Wilt u uw huisdier af laten vallen of juist aan laten komen? Wilt u met beleid meer gaan bewegen? Op zoek naar een nieuw huisdier?
Toch gaan beginnen met een optimale gebitsverzorging?

Neem contact met ons op zodat we u kunnen helpen en kijk op onze facebook pagina voor tips en tricks.

Openingstijden feestdagen

Tijdens de feestdagen hanteren we de volgende openingstijden:

Maandag 24 december: vanaf 17:00 gesloten
Dinsdag 25 december: gesloten
Woensdag 26 december: gesloten

Maandag 31 december: vanaf 17:00 gesloten
Dinsdag 1 januari: gesloten

Voor spoedgevallen en dringende vragen zijn we 24 uur per dag en 7 dagen in de week te bereiken via 013-5283535.
 

November Seniorenmaand

De hele maand november geven we extra aandacht aan oudere honden en katten.

Slechter eten, vermageren of juist aankomen in gewicht, meer drinken, strammer lopen, regelmatig braken; een hoop problemen die vaak aan ouderdom worden toegeschreven. Vaak is er echter een onderliggende aandoening die deze klachten veroorzaakt.
Hierbij kunnen we denken aan artrose, een verminderde nierfunctie, diabetes, een te snel werkende schildklier enz.

Om deze aandoeningen in een vroeg stadium op te sporen kunt u deze maand voor een speciaal tarief terecht voor een seniorencheck.

Praktijk Udenhout gesloten in herfstvakantie

In verband met de herfstvakantie en de deelname van Bettina Donders aan de Antwerpen Banjul Challenge zal de praktijk in Udenhout gesloten zijn van 15 t/m 19 oktober.
U bent natuurlijk van harte welkom op één van onze andere vestigingen.

Facebook