DCO 013 - 528 35 35
DCO
DCO

Droes

Droes is een acute, besmettelijke aandoening van de voorste luchtwegen, die wordt veroorzaakt door de bacterie Streptococcus equi subs. equi. Het treedt met name op bij jonge paarden tussen de 1-5 jaar oud. Vrijwel alle paarden maken in hun leven een keer deze infectie door. Na een doorgemaakte infectie zijn de meeste paarden tenminste 4 jaar beschermd. Het kan echter ook voorkomen dat een paard na ongeveer een jaar weer vatbaar is voor de aandoening.

Verschijnselen
Droes begint vaak met hoge koorts. Het paard is sloom, wil niet eten en ontwikkelt een beiderzijdse neusuitvloeiing. Bij sommige paarden wordt hoesten waargenomen. Na verloop van tijd worden de lymfeknopen in de keel vergroot, hard en pijnlijk. Als gevolg van de dikke lymfeknopen zullen sommige paarden moeite krijgen met slikken. Normaalgesproken zullen de lymfeknopen ongeveer 7-10 dagen na het begin van de symptomen doorbreken en loopt er pus uit. Na ongeveer 1-2 weken zal het paard weer helemaal opknappen. In ongeveer 20% van de gevallen kunnen er complicaties optreden, zoals luchtzakstenen, cornage en verslagen droes. Bij verslagen droes ontstaan er abcessen op andere plaatsen in het lichaam. Als deze abcessen open breken kan dit de dood tot gevolg hebben.

Behandeling
De behandeling van droes is afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt en de ernst van de symptomen. Vaak kan volstaan worden met een ondersteunende therapie. Deze bestaat uit rust, een droge, warme omgeving en het voeren van zacht voedsel. Er kan geprobeerd worden de rijping van de abcessen wat te versnellen met behulp van hotpacks en trekzalf. Een rijp proces kan stomp geopend worden en vervolgens indien nodig enkele dagen gespoeld worden met verdunde betadine oplossing. Gebruik van antibiotica wordt in de meeste gevallen afgeraden, omdat het de rijping van de abcessen vertraagd en daardoor het ziekteverloop verlengt.
In uitzonderlijke gevallen kan het paard erg benauwd worden. Bij deze paarden moet een tracheotomie uitgevoerd worden. Dit houdt in dat via de hals een buisje in de luchtpijp wordt aangebracht, waardoor het paard weer vrij kan ademen.

Voorkomen
Zodra bij een paard op stal de eerste verschijnselen van droes optreden, is het van groot belang om dit paard te isoleren van de andere paarden. Ook moet voorkomen worden dat er overdracht plaatsvindt via materialen. Dus paarden niet met dezelfde borstels poetsen, niet uit d zelfde drinkbak laten drinken en goed je handen wassen na contact met het besmette paard. Na het verdwijnen van de verschijnselen moet het paard nog een maand apart gehouden worden, omdat het dier tot die tijd bacteriën uit kan scheiden.
De overige paarden op stal kunnen 2 keer per dag getemperatuurd worden . Zodra er bij deze paarden koorts optreedt, moeten ook zij geïsoleerd worden en kunnen ze behandeld worden met antibiotica om te voorkomen dat er abcessen optreden.

Vaccinatie
Er bestaat een vaccin tegen droes. Na een basisvaccinatie met een tussentijd van 4 weken moeten de paarden om de 3-6 maanden geënt worden, afhankelijk van het infectierisico. Vaccineren kan verstandig zijn op stallen met een verhoogd risico op een uitbraak, zoals opfokbedrijven, bedrijven waar veel aanvoer van nieuwe paarden is en bedrijven waarvan bekend is dat er regelmatig droes voorkomt.

Nieuws

Januari, maand van de goede voornemens.

Deze hele maand gaan we u helpen om samen met uw huisdier goed aan het nieuwe jaar te beginnen!
Wilt u uw huisdier af laten vallen of juist aan laten komen? Wilt u met beleid meer gaan bewegen? Op zoek naar een nieuw huisdier?
Toch gaan beginnen met een optimale gebitsverzorging?

Neem contact met ons op zodat we u kunnen helpen en kijk op onze facebook pagina voor tips en tricks.

Openingstijden feestdagen

Tijdens de feestdagen hanteren we de volgende openingstijden:

Maandag 24 december: vanaf 17:00 gesloten
Dinsdag 25 december: gesloten
Woensdag 26 december: gesloten

Maandag 31 december: vanaf 17:00 gesloten
Dinsdag 1 januari: gesloten

Voor spoedgevallen en dringende vragen zijn we 24 uur per dag en 7 dagen in de week te bereiken via 013-5283535.
 

November Seniorenmaand

De hele maand november geven we extra aandacht aan oudere honden en katten.

Slechter eten, vermageren of juist aankomen in gewicht, meer drinken, strammer lopen, regelmatig braken; een hoop problemen die vaak aan ouderdom worden toegeschreven. Vaak is er echter een onderliggende aandoening die deze klachten veroorzaakt.
Hierbij kunnen we denken aan artrose, een verminderde nierfunctie, diabetes, een te snel werkende schildklier enz.

Om deze aandoeningen in een vroeg stadium op te sporen kunt u deze maand voor een speciaal tarief terecht voor een seniorencheck.

Praktijk Udenhout gesloten in herfstvakantie

In verband met de herfstvakantie en de deelname van Bettina Donders aan de Antwerpen Banjul Challenge zal de praktijk in Udenhout gesloten zijn van 15 t/m 19 oktober.
U bent natuurlijk van harte welkom op één van onze andere vestigingen.

Facebook