DCO 013 - 528 35 35
DCO
DCO

Droes

Droes is een acute, besmettelijke aandoening van de voorste luchtwegen, die wordt veroorzaakt door de bacterie Streptococcus equi subs. equi. Het treedt met name op bij jonge paarden tussen de 1-5 jaar oud. Vrijwel alle paarden maken in hun leven een keer deze infectie door. Na een doorgemaakte infectie zijn de meeste paarden tenminste 4 jaar beschermd. Het kan echter ook voorkomen dat een paard na ongeveer een jaar weer vatbaar is voor de aandoening.

Verschijnselen
Droes begint vaak met hoge koorts. Het paard is sloom, wil niet eten en ontwikkelt een beiderzijdse neusuitvloeiing. Bij sommige paarden wordt hoesten waargenomen. Na verloop van tijd worden de lymfeknopen in de keel vergroot, hard en pijnlijk. Als gevolg van de dikke lymfeknopen zullen sommige paarden moeite krijgen met slikken. Normaalgesproken zullen de lymfeknopen ongeveer 7-10 dagen na het begin van de symptomen doorbreken en loopt er pus uit. Na ongeveer 1-2 weken zal het paard weer helemaal opknappen. In ongeveer 20% van de gevallen kunnen er complicaties optreden, zoals luchtzakstenen, cornage en verslagen droes. Bij verslagen droes ontstaan er abcessen op andere plaatsen in het lichaam. Als deze abcessen open breken kan dit de dood tot gevolg hebben.

Behandeling
De behandeling van droes is afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt en de ernst van de symptomen. Vaak kan volstaan worden met een ondersteunende therapie. Deze bestaat uit rust, een droge, warme omgeving en het voeren van zacht voedsel. Er kan geprobeerd worden de rijping van de abcessen wat te versnellen met behulp van hotpacks en trekzalf. Een rijp proces kan stomp geopend worden en vervolgens indien nodig enkele dagen gespoeld worden met verdunde betadine oplossing. Gebruik van antibiotica wordt in de meeste gevallen afgeraden, omdat het de rijping van de abcessen vertraagd en daardoor het ziekteverloop verlengt.
In uitzonderlijke gevallen kan het paard erg benauwd worden. Bij deze paarden moet een tracheotomie uitgevoerd worden. Dit houdt in dat via de hals een buisje in de luchtpijp wordt aangebracht, waardoor het paard weer vrij kan ademen.

Voorkomen
Zodra bij een paard op stal de eerste verschijnselen van droes optreden, is het van groot belang om dit paard te isoleren van de andere paarden. Ook moet voorkomen worden dat er overdracht plaatsvindt via materialen. Dus paarden niet met dezelfde borstels poetsen, niet uit d zelfde drinkbak laten drinken en goed je handen wassen na contact met het besmette paard. Na het verdwijnen van de verschijnselen moet het paard nog een maand apart gehouden worden, omdat het dier tot die tijd bacteriën uit kan scheiden.
De overige paarden op stal kunnen 2 keer per dag getemperatuurd worden . Zodra er bij deze paarden koorts optreedt, moeten ook zij geïsoleerd worden en kunnen ze behandeld worden met antibiotica om te voorkomen dat er abcessen optreden.

Vaccinatie
Er bestaat een vaccin tegen droes. Na een basisvaccinatie met een tussentijd van 4 weken moeten de paarden om de 3-6 maanden geënt worden, afhankelijk van het infectierisico. Vaccineren kan verstandig zijn op stallen met een verhoogd risico op een uitbraak, zoals opfokbedrijven, bedrijven waar veel aanvoer van nieuwe paarden is en bedrijven waarvan bekend is dat er regelmatig droes voorkomt.

Nieuws

Dierenkliniek Udenhout gesloten week 32

Vanwege vakantie is onze vestiging in Udenhout gesloten van 6 tot en met 10 augustus.

7 oktober 2018 open dag!

Dit jaar organiseren we weer een open dag op onze vestiging in Oisterwijk!
Kom deze dag meer te weten over onze praktijk en over onze werkzaamheden.
Er zal weer een leerzaam en leuk programma worden georganiseerd.

Save the date! 7 oktober 2018 12:00-16:00.

Tweede pinksterdag gesloten

Maandag 21 mei zijn we gesloten in verband met pinksteren.

Voor spoedgevallen en dringende vragen zijn we bereikbaar via 013-5283535.

Vacature paraveterinair

 

We zijn op zoek naar een nieuwe paraveterinair om ons team te versterken.

Wij bieden een afwisselende baan met werkzaamheden aan de balie, in de opname, spreekkamer en operatiekamer.

Ben jij:
- in het bezit van het diploma paraveterinair,
- flexibel,
- stressbestendig,
- klant- en diervriendelijk,
- goed in samenwerken?

Stuur dan je C.V. en motivatiebrief naar mvanderweele@dierenartsenoisterwijk.nl.

Facebook