DCO 013 - 528 35 35
DCO
DCO

Medicatie

Gewijzigde Diergeneesmiddelenwet

Meer mogelijkheden voor paardengeneeskunde

Met de invoering van het nieuwe Diergeneesmiddelenbesluit is er behoorlijk wat veranderd. De nieuwe regels hebben belangrijke gevolgen voor het gebruik van diergeneesmiddelen bij paarden. Dankzij het paardenpaspoort kunnen paarden nu worden uitgesloten van humane consumptie. Daarnaast is er een Europese lijst met stoffen die essentieel zijn voor de behandeling van paarden die wel voor humane consumptie bestemd zijn. Het arsenaal diergeneesmiddelen waarover de paardendierenarts kan beschikken, is hiermee sterk uitgebreid. Een verklaring van de eigenaar in het paardenpaspoort, waarin staat dat het paard niet voor consumptie is bestemd, maakt de keuze in medicatie groter.


In principe moeten paarden worden behandeld met voor deze diersoort geregistreerde diergeneesmiddelen. Helaas is lang niet voor alle indicaties een geregistreerd middel voorhanden. Sterker nog, er zijn ondermeer vanwege de geringe economische betekenis voor de farmaceutische industrie maar een beperkt aantal diergeneesmiddelen voor paarden toegelaten. Dit stelt de paardendierenarts soms voor dilemma’s, waarbij goede paardengeneeskunde en de wet op gespannen voet met elkaar staan. Dankzij de wetswijziging kan tegenwoordig gebruik gemaakt worden van diergeneesmiddelen die voor een andere indicatie of een andere diersoort zijn geregistreerd. Als dat geen soelaas biedt, is het mogelijk een humaan middel of een product uit een andere EU lidstaat toe te passen. Bij voedselproducerende paarden zijn bepaalde werkzame stoffen in verband met de voedselveiligheid niet toegestaan en moet er van het diergeneesmiddel een wachttijd (periode die moet verstrijken alvorens het dier geslacht kan worden) bekend zijn. Door als eigenaar in het paardenpaspoort te verklaren dat het paard niet voor de humane consumptie bestemd is, wordt het scala aan behandelingsmogelijkheden vergroot. Op deze manier komen namelijk ook humane middelen en middelen waarvan geen wachttijd bepaald is in aanmerking. Bij paarden die wel voor de slacht bestemd zijn, kan de dierenarts, wanneer er voor een bepaalde aandoening geen geregistreerd diergeneesmiddel is, een middel toepassen van de lijst met essentiële stoffen. Dit gebruik moet genoteerd worden in het paardenpaspoort onder vermelding van een wachttijd van zes maanden.


Recept

Maar er staan nog meer veranderingen op stapel. Dit najaar zal de overheid nieuwe regels invoeren. Deze hebben vooral betrekking op voedselproducerende dieren. Bij deze categorie dieren zal voor het verkrijgen van vrijwel alle diergeneesmiddelen een recept van een dierenarts nodig zijn. Zo moet de voedselveiligheid nog beter worden gewaarborgd. In de Europese regelgeving wordt een paard als voedselproducerend dier beschouwd en dus vallen alle paarden onder de vernieuwde regelgeving. Het is tegenwoordig
weliswaar mogelijk om met het paspoort onderscheid te maken tussen paarden die geslacht worden en paarden die puur als gezelschapsdier worden gehouden. Bij de invoering van de receptplicht voor diergeneesmiddelen in Nederland zal tussen paarden echter geen onderscheid worden gemaakt. De kans bestaat namelijk dat een niet voor humane consumptie bestemd paard alsnog elders in Europa wordt geslacht. Bovendien is er een risico dat
voedselproducerende paarden receptplichtige diergeneesmiddelen krijgen toegediend die zonder recept voor niet-voedselproducerende paarden verkregen zijn. De receptplicht geldt in Nederland dus voor alle paarden.


Wormmiddelen

De receptplicht heeft vooral gevolgen voor de verkoop van wormmiddelen voor paarden. Die zijn in de toekomst uitsluitend op recept van een dierenarts verkrijgbaar. Handelaren kunnen wel ontwormingsmiddelen blijven verkopen maar alleen op vertoning van een recept. Voor de paardendierenartsen is dit een kans om de regie te nemen in het bepalen van de ontwormingsstrategie van paarden. Door te frequent en soms overbodig te ontwormen, is de laatste jaren een toename in resistentie van wormen tegen bepaalde middelen geconstateerd. Het zal voor de dierenartsen een uitdaging zijn dit tij te keren. De overheid kondigde reeds aan na verloop van tijd te willen evalueren of de tussenkomst van de dierenarts een essentiële bijdrage heeft geleverd aan een meer verantwoord verbruik van deze diergeneesmiddelen.

Tekst: Joost van herten / Groep Geneeskunde Paard

Nieuws

Mei: maand van het urineonderzoek.

De maand mei gaan we extra aandacht besteden aan het urineonderzoek bij honden en katten.
Daarom krijgt u deze maand 50% korting op een volledig urineonderzoek.

Waarom een urineonderzoek ook zonder klachten van belang kan zijn gaan we u deze maand op facebook uitleggen.

Koningsdag gesloten

In verband met koningsdag zijn wij zaterdag 27 april de hele dag gesloten.

Voor spoedgevallen en dringende vragen zijn we natuurlijk 24 uur per dag bereikbaar via 013-5283535.

Vacature Paraveterinair.

 We zijn op zoek naar een nieuwe paraveterinair om ons team te versterken.

Wij bieden een afwisselende baan met werkzaamheden aan de balie, in de opname, spreekkamer en operatiekamer.

Ben jij:
- in het bezit van het diploma paraveterinair,
- flexibel,
- stressbestendig,
- klant- en diervriendelijk,
- goed in samenwerken?

Stuur dan je C.V. en motivatiebrief naar mvanderweele@dierenartsenoisterwijk.nl.

Openingstijden Carnaval

 In verband met carnaval zullen de vestigingen in Oisterwijk, Vught en Boxtel maandag 4 maart en dinsdag 5 maart om 16:00 gesloten zijn.
De praktijk in Udenhout is normaal geopend.

Voor spoedgevallen en dringende vragen zijn we natuurijk altijd bereikbaar via 013-5283535.

Facebook