DCO 013 - 528 35 35
DCO
DCO

Nieuws

Het paardenpaspoort

07/02/2014
Nieuws >>

Het paardenpaspoort is het afgelopen jaar met regelmaat in het nieuws geweest. Het speelt een cruciale rol in de bescherming van de voedselveiligheid. Om dit te waarborgen zullen zowel de dierenarts, de eigenaar als de paardenhouder hun verantwoordelijkheden moeten nemen. Het is wettelijk verplicht dat ieder paard(-achtige) voorzien is van een transponder (chip) en een paspoort heeft. Zo is ieder paard te identificeren. Het is verplicht het paspoort te allen tijden bij het paard aanwezig te hebben. Alleen zo kan de dierenarts de gegevens van uw paard controleren en een gefundeerde medicijnkeuze maken.

In principe ziet de overheid het paard als voedselproducerende dier. Het is echter mogelijk om uw paard ongeschikt te maken voor de slacht door dit in het paspoort vast te leggen. Voordeel hiervan is dat de dierenarts veel meer diergeneesmiddelen mag gebruiken en dat u als eigenaar / paardenhouder niet langer verplicht bent om een administratie van alle toegediende middelen bij te houden. Om een gegronde keuze te kunnen maken zullen wij hier de mogelijkheden verder toelichten.

De eigenaar van een paard dat niet is uitgesloten voor de slacht is verplicht een logboek bij te houden van alle medicijnen (met wachttijd) die het paard toegediend krijgt. Wanneer het paard ter slacht wordt aangeboden moet de medicatiehistorie van de afgelopen zes maanden voorgelegd kunnen worden. De enige manier om deze administratieve verplichtingen te voorkomen is het paard via het paspoort ongeschikt maken voor de slacht. In het paspoort van uw paard zit een bijlage `medische behandeling` waar de eigenaar en dierenarts kunnen aantekenen of het paard al dan niet uitgesloten wordt voor humane consumptie. Paarden die uitgesloten worden voor consumptie (de zogenaamde niet-voedselproducerende paarden) kunnen behandeld worden met een grotere verscheidenheid aan medicijnen. De eigenaar is dan niet langer verplicht om hier een administratie van bij te houden. Voor paarden, die niet zijn uitgesloten voor de slacht, is een veel beperkter aantal medicijnen toegestaan. Echter wanneer het paard eenmaal ongeschikt is gemaakt voor de slacht kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt en blijft het paard zijn hele leven ‘ niet bestemd voor humane consumptie’.

De dierenarts is verplicht bepaalde medicatie in het paspoort te noteren. Bij het gebruik van sommige diergeneesmiddelen (zoals bijvoorbeeld Prascend, dat toegediend wordt aan paarden met PPID) moet het paard zelfs via het paspoort worden uitgesloten voor humane consumptie. Voor alle paarden die hier niet voor uitgesloten zijn zal voor ieder medicijn dat het paard toegediend krijgt een logboek worden afgegeven. Dit geldt ook voor ontwormingsmiddelen.

De paardenhouder (dit is degene waar het paard op stal staat) is verantwoordelijk voor het feit dat ieder paard op stal een transponder en een geldig paspoort heeft. Bedenk hierbij dat niet alle Europese paspoorten erkend worden door de nVWA. Bovendien is de paardenhouder ook verantwoordelijk voor het feit dat het paspoort te allen tijden bij het paard aanwezig moet zijn, evenals het logboek waarin de toegediende medicatie is vermeld. Zowel de paardendierenartsen als paardenhouders in Nederland zullen dit jaar actief gecontroleerd worden door de overheid of de regels omtrent het paardenpaspoort en de registratie van geneesmiddelen nageleefd worden. Zorg dus dat het paspoort en logboek altijd bij het paard zijn !

Paard geschikt voor humane consumptie Paard niet geschikt voor humane consumptie(vastgelegd in het paspoort)
Mag aangeboden worden voor slacht Mag nooit meer geslacht worden
Eigenaar dient registratie van alle medicijnen bij te houden d.m.v. logboek Er hoeft geen medicijnregistratie bijgehouden te worden
Beperkter aantal medicijnen welke gebruikt mag worden Een veel ruimer aanbod aan medicijnen mag gebruikt worden
Sommige medicijnen dienen afgetekend te worden in het paspoort Medicijnen hoeven nooit afgetekend te worden in paspoort
Bij aanbieden bij slacht moet de medicatiehistorie van de afgelopen 6 maanden aanwezig zijn  
Paard moet transponder en paspoort hebben Paard moet transponder en paspoort hebben
Paspoort en logboeken moeten ten alle tijden bij het paard aanwezig zijn Paspoort moet ten alle tijden bij het paard aanwezig zijn

Laatst vernieuwd: 07/02/2014 om 3:26 PM

Terug