DCO 013 - 528 35 35
DCO
DCO

Nieuws

Praktijkmedelingen Rund april 2013

02/05/2013
Nieuws >> Praktijkmededelingen

Praktijkmededelingen Rund

Jaargang 2013, APRIL

 

  • MediRund

  • Actie: onthoornen kalfjes met pijnstlling

  • Diarree bij kalveren – Cryptosporidium

  • Vaccinatie tegen mastitis

  • Selectief droogzetten

  • Afgifte 2de keus middelen

  • Nieuw product: RepidermaMedirund

Zoals bekend is MediRund (www.medirund.nl, inloggen met gegevens CRDelta) de database voor de centrale registratie van antibiotica in de rundersector. Wij geven alle leveringen van antibiotica door aan medirund en u kunt vervolgens de rapportages van uw bedrijf raadplegen (veehouder → rapportages). Helaas zijn er wat opstartproblemen geweest met het doorboeken van bepaalde producten (mn droogzetters en andere uierinjectoren). Hierdoor valt de DierDagDosering in medirund meestal lager uit dan deze in werkelijkheid geweest is. Er wordt hard gewerkt aan het corrigeren van deze fouten en u mag er dan ook van uit gaan dat de rapportages voor het eerste kwartaal van 2013 wel correct zijn.

Actie: onthoornen kalveren met pijnstilling

Het onthoornen van kalfjes wordt vaak gezien als noodzakelijk kwaad. Het is een pijnlijke ingreep en alleen toegestaan na een plaatselijke verdoving door uw dierenarts. Deze plaatselijke verdoving werkt zo’n 3 uur. Uit onderzoek is echter gebleken dat de kalfjes tot 2 dagen na het onthoornen verschijnselen van pijn kunnen vertonen. Hierbij kunt u denken aan verminderde activiteit, slecht met de kop door het voerhek komen verminderde voeropname.

Om deze verschijnselen te verminderen kan een langwerkende (3 dagen) pijnstiller worden toegediend. Zowel uit onderzoek als uit ervaringen in de praktijk blijkt dit uitstekend te werken!

Het toedienen van een langwerkende pijnstiller bij het onthoornen kost ongeveer EUR 0,80 per dier. Om u het voordeel van het toedienen van pijnstilling bij kalfjes te laten ervaren hebben wij in tot 1 mei de volgende actie voor u:

Elk kalf dat door ons wordt verdoofd (en onthoornd) krijgt tot 1 mei op verzoek een langwerkende pijnstiller toegediend. Voor abonnementshouders is dit geheel gratis, niet abonnementshouders krijgen een korting van 50% op de toegediende pijnstilling.

Diarree bij kalveren – Cryptosporidium

In de nieuwsbrief van november 2012 is coccidiose als een van de oorzaken van diarree bij kalveren besproken. In deze nieuwsbrief gaan we wat dieper in op een andere infectieuze oorzaak van diarree: Cryptosporidium.

Ongeveer 20% van de gezonde koeien scheidt oöcysten (eitjes) van cryptosporidium uit met een piek rondom afkalven. Kalveren nemen de oöcysten op uit de omgeving. Bij een gezond kalf met een goede immuniteitsopbouw vormt dit normaliter geen probleem. Echter, als de opbouw van het immuniteitssysteem onvoldoende verloopt (onvoldoende/slechte biest, aanwezigheid andere ziekteverwekkers) of de infectiedruk is heel hoog dan raakt de darmwand beschadigd en worden de dieren ziek. De zieke dieren scheiden vervolgens zeer grote hoeveelheden oöcysten uit en vormen zo een infectiebron voor de andere kalveren. De oöcysten hebben een zeer dikke wand waardoor ze maanden in de omgeving infectieus kunnen blijven.

De ziekte geeft over het algemeen een diarree beeld bij kalveren tot een maand leeftijd. Gevolg van de diarree is een verminderde groei en (extreme) vermagering en uitdroging met eventueel sterfte als gevolg. Voor bevestiging van de oorzaak van de diarree kunnen wij op de praktijk een sneltest uitvoeren (de sneltest test de diarree op E. Coli, rotavirus, coronavirus en cryptosporidium).

Behandeling (en preventie) van cryptosporidiose is alleen mogelijk met Halocur©. Gabbrovet mag niet langer worden gebruikt!, het is bij wet verboden! Halocur heeft een cryptosporidiostatisch effect: het vertraagt de groei van de parasiet en het resulteert in een verminderde uitscheiding van de oöcysten. Hierdoor kan een actieve afweer in de darm plaatsvinden. Lees voor het gebruik de bijsluiter of vraag uw dierenarts om advies!

Naast de behandeling tegen de parasiet is het uiteraard (zoals bij elke vorm van diarree) van belang de gevolgen van diarree te bestrijden. Dit houdt onder andere in het kalf (naast de melk) ook te voorzien van extra water met electrolyten, een droog ligbed en evt een pijnstiller/koortsremmer.

Behalve de behandeling van het individuele besmette kalf is het voorkomen van verspreiding en herinfectie van belang. Een correct management en optimale hygiëne zijn daarbij van belang. Net als voor de oöcysten van coccidiose geldt voor de oöcysten van cryptosporidium dat het schoonmaken met een vetoplosbaar middel en vervolgens desinfecteren met heet water (>60ºC), sterke ammoniak- of azijnzuuroplossing de oöcysten doodt.

Vaccinatie tegen mastitis

Startvac is het eerste (en enige) vaccin tegen mastitis en is sinds ruim een jaar op de markt. Op bedrijven met een mastitisprobleem kan het vaccin verschil maken. Belangrijk is wel eerst te weten wat de mastitisverwekkers op het bedrijf zijn. Het vaccin werkt namelijk niet tegen alle mastitisverwekkers, wel geeft het bescherming tegen Staphylococcus aureus, E. Coli, andere coliformen (oa Klebsiella en enterobacters) en coagulase-negatieve staphylococcen (CNS). Daarnaast is het van belang inzicht te krijgen in welk stadium van de lactatie de mastitisgevallen optreden. Tot slot is een goede mineralenvoorziening en melktechniek van belang. Het vaccineren kan op bedrijven een belangrijke rol spelen bij het verlagen van de dierdagdosering.

Voor meer informatie en advies inzake deze vaccinatie kunt u contact opnemen met uw dierenarts.

 

Selectief droogzetten

Eind vorig jaar zijn de resultaten van het onderzoek ‘selectief droogzetten’ bekend gemaakt. Belangrijkste conclusie is misschien wel dat droogzetten maatwerk is en dat per dier en bedrijf bekeken moet worden of een dier zonder droogzetter kan worden drooggezet en zo niet welke injector dan het beste is. O.a. op basis van dit onderzoek komt er binnenkort een protocol droogzetten. Het bedrijfsbehandelplan zal aan de hand van dit protocol te zijner tijd worden aangepast. Wij houden u op de hoogte. Mocht u tussentijds vragen hebben over het (selectief) droogzetten bij u op het bedrijf dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met uw dierenarts.

Afgifte 2de keus middelen

Voor een aantal diergeneesmiddelen geldt dat het tweede keus middelen zijn (geworden). Voor deze middelen geldt het zogenaamde 'nee tenzij' principe.Deze middelen worden dan ook niet meer zomaar meegegeven. De noodzaak voor toediening moet nader worden onderbouwd. Dat kan op basis van gevoeligheid van de verwekker, opgebouwde patient- of bedrijfshistorie ten aanzien van voorkomen van resistentie van ziekteverwekkers, of klinische noodzaak. Alleen na overleg met uw dierenarts kan u deze middelen op de praktijk verkrijgen. Het gaat hierbij om supermastidol, neopen, draxxin en nafpenzal.

Nieuw product : Repiderma

Repiderma is een gebruiksvriendelijke spray variant op de Hoof-fit gel welke de laatste jaren steeds meer gebruikt wordt om klauwproblemen zonder antibiotica te behandelen. Uit recent onderzoek van de GD blijkt dat Hoof-fit gel 1,57 keer effectiever is tegen Mortellaro dan de antibiotica bevattende CTC-spray. Repiderma bevat, net als Hoof-fit gel, zink en koper chelaten (beide hebben antibacteriele eigenschappen) die makkelijk door de huid worden opgenomen en daardoor niet alleen werkzaam zijn op de huid maar ook onder de huid. Daarnaast bevat Repiderma hechtstoffen waardoor een lange contacttijd met de huid gerealiseerd wordt. Repiderma is vanaf heden verkrijgbaar op de praktijk.

Laatst vernieuwd: 02/05/2013 om 11:09 AM

Terug